Žiadne produkty v košíku.

Ako nainštalovať nútený vetrací systém (MEV)?

Pravidlá, ktoré treba dodržiavať pri inštalácii systému MEV

Inštaláciu systému mechanického odsávania (MEV) by mal vykonať kvalifikovaný technik. Okrem informácií uvedených v tomto článku je potrebné rešpektovať informácie uvedené v príručke výrobcu.

Nesprávna inštalácia môže mať za následok zhoršenie výkonostných parametrov vetracieho systému príp. nežiadúce efekty v podobe hluku, vibrácii a celkového zníženia komfortu bývania pri prevádzke vetracieho systému.

Umiestnenie MEV

Pri inštalácii je dôležité posúdenie správnej lokality pre umiestnenie ventilátora MEV. Zároveň je potrebné izolovať všetky potrubia umiestnené mimo vykurovacej zóny, aby sa zabránilo kondenzácii vlhkosti v samotnom potrubí.
Pre lepšie vybalancovanie a efektivitu vetracieho systému je vhodné medzi odsávacími bodmi a ventilátorom dodržať rovnakú dĺžku potrubia a ideálne je ak dĺžka je čo najkatšia.
Väčšina ventilátorov MEV môže byť buď zavesená na konštrukcii domu pomocou závesného systému, alebo môže byť priamo pripevnená k stene. V prípade inštalácie na stenu majú niektoré ventilátory priloženú šablonu pre vyhotovanie otvorov. A napr. základňa ventilátora V4A má základňu, ktorá je zároveň aj šablonou pre správne vyhotovanie otvorov, čo uľahčuje inštaláciu.

Pripojenie MEV?

Pri elektrickom zapojení MEV s automatickou reguláciou podľa vlhkosti je nevyhnutné dodržiavať pravidlá platné v príslušnej krajine, kde bude systém nainštalovaný. Bez ohľadu na to však stále platí niekoľko všeobecných pravidiel.

Ventilátor je potrebné pripájať na správne nadimenzovaný a nainštalovaný rozvod el. energie, najlepšie cez samostatný istič vyhradený pre ventilátor. Okruh by mal byť chránený 30 mA prúdovým chráničom. Použitý vodič by mal mať prierez 1,5 mm². Nižšie uvedené farebné označenie musí byť dodržané (minimálne pre zem):
– Fáza: Červená
– Neutrál: Modrá
– Zem: zelená / žltá

Schematický diagram ukazuje typickú inštaláciu zariadenia MEV.

Vyvarujte sa nepríjemnostiam !

Ak je vetracia jednotka umiestnená priamo na stene, musia byť medzi stenu a upevňovacie body jednotky vložené silenbloky, aby sa zabránilo vibráciám generujúcim hluk, ktorý môže rušiť obyvateľov. Napríklad vibrácie môžu byť cítiť počas noci, ak je ventilačná jednotka nainštalovaná príliš blízko spálne.
Podľa usporiadania systému MEV je možné aj medzi potrubie a výustky inštalovať útlmové komponenty. To zaistí minimalizáciu negatívnych vplyvov od samotného ventilátora. Toto môže byť dôležité obzvlášť pri malých a otvorených obytných priestoroch, kde je kuchyňa otvorená do spálne / obývacej izby.
V prípade, že sa pri inštalácii MEV používajú flexibilné potrubia, je dôležité zabezpečiť, aby neboli ani príliš voľné, ani natiahnuté. Rovnako ak nie sú dodržané odporúčania výrobcu pre uhly ohybov v potrubnej sieti, môžu sa okrem iného vyskytnúť aj akustické problémy.

Výber výrobkov

Priemer potrubia musí byť vhodný pre prietok vzduchu, ktorý ním prechádza. Vo Francúzsku je bežné mať potrubie s priemerom 125 mm pre potrubie od kuchynského digestoru a jedno alebo viac potrubí priemeru 75 resp. 100 mm pre odsávacie potrubie kúpeľne a toalety.
Pri výbere odsávacích jednotiek s reguláciou podľa vlhkosti je potrebné zohľadniť aktuálne normy a vyhlášky, aby boli dodržané požadované hodnoty výmeny vzduchu pre konkrétny druh vetranej miestnosti resp. typu objektu.

Technické odporúčania

Je potrebné skontrolovať, či je zabezpečená voľná cirkuláciu vzduchu z jednej miestnosti do druhej popod zavreté dvere. Všeobecne je vhodné mať priestor po celej šírke dverí v rozmedzí 1-2 cm.
Zároveň treba brať do úvahy, kde a ako je zrealizovaný strešný výpust, ktorý musí mať primeranú veľkosť. Musí byť umiestneý dostatočne ďaleko od prívodu vzduchu, aby nevznikal fenomén recyklácie vzduchu. Predpisy ďalej zakazujú akékoľvek vypúšťanie odpadového vzduchu do podkrovia.

Nákup cez eShop je určený len pre B2B

Základné informácie o najbežnejšie dopytovaných produktoch z nášho portfólia sú dostupné na stránkach Obchodu. Stránky sú aktuálne vo vývoji, preto nás kontaktujte emailom resp. cez kontaktný formulár.
KONTAKT
Copyright © 2024 Všetky práva vyhradené H-G, s.r.o.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram