G2H odsávacia mriežka pre prirodzené a hybridné vetranie

G2H odsávacia mriežka otvára cestu k novej generácii vetracích systémovom založených na nízkotlakom prirodzenom a hybridnom vetraní. Je to prvá odsávacia mriežka tohto druhu spájajúca reguláciu na základe vlhkosti s aktomatickou alebo manuálnou aktiváciou špičkového prietoku, pričom tento spôsob bol doteraz použitý len pre nútené vetranie. .. čítajte viac