PEB databáza

Jednotlivé Aereco ventilátory (V2A, V4A, V5S a VAM) úspešne prešli testami a ratifikačnou procedúrou PEB  databázy v Belgicku.

Ratifikácia údajov PEB produktov je služba ponúkaná všetkým zúčastneným stranám s cieľom poskytnúť produktové údaje podľa PEB výpočtov.

Ratifikácia údajov PEB produktu je založená na postupoch s garanciou spoľahlivosti týchto údajov.

Pre vyhľadanie Aereco produktov v PEB databáze kliknite na PEB database – Fans and ventilation units – recognized product data.