Rekuperácia

DXR je prvý rezidenčný systém vetrania s rekuperáciou tepla, ktorý automaticky upravuje prúdenie vzduchu v závislosti od konkrétnych potrieb v každej miestnosti. DXR zvyšuje vnútorný komfort tým, že privádzaný vzduch je predohriaty (predhrievaný výmenníkom tepla integrovaným v jednotke DXR) a jeho distribúcia do jednotlivých miestností je efektívnejšia vďaka automatickému prispôsobeniu potrebám každej miestnosti.

Na preklade detailnejších informácií pracujeme. Zatiaľ si bližšie informácie môžte pozrieť na