Senzory

Aereco uvádza na trh nový rad senzorov pre presné a spoľahlivé meranie kvality vnútorného ovzdušia. Tri Aereco S-serie senzory môžu merať každý zvlášť oxid uhličitý (CO2), prchavé organické zlúčeniny (VOC) alebo teplotu s relatívnou vlhkosťou. Okrem účinných elektronických senzorov bez nutnosti kalibrácie, tieto zariadenia ponúkajú dva typy výstupov: analógový (0-10 V) alebo digitálny (PWM).