O nás

H-G, s.r.o. je súkromná spoločnosť, so sídlom v Košiciach.

Od roku 2005 sa zaoberáme vetraním obytných budov a sme oficiálnym distribútorom francúzskej spoločnosti Aereco, ktorá sa špecializuje na dopytom riadené vetracie systémy.

V prípade záujmu o Aereco výrobky nás kontaktujte.

V nasledovnom sa môžte dozvedieť viac o spoločnosti Aereco.


Aereco, líder na trhu dopytom riadeného vetrania

Aereco headquarters

Aereco vyvíja inovatívne riešenia pre vetranie bytových a kancelárskych budov s kľúčovým konceptom modulácie prúdenia vzduchu podľa potrieb.  Aereco vetracie systémy plne uspokojujú aktuálne výzvy s ohľadom na energetickú účinnosť a kvalitu vnútorného ovzdušia.

Aereco ponúka niekoľko typov výrobkov, ktoré môžu byť implementované v rôznych systémoch, od prirodzeného a hybridného vetrania až po nútené vetranie, či vetranie s rekuperáciou tepla.

Aereco skupina, ktorej sídlo a výroba sa nachádza vo Francúzsku, v Marne la Vallée, je prítomná vo väčšine krajín Európy, ako aj v Ázii, USA a Rusku, a expanduje vďaka početnému zastúpeniu (dcérske spoločnosti a pobočky) rozsiahlej a siete distribútorov.  Aereco bolo založené v roku 1983 a má dnes viac ako 350 zamestnancov.


Objavte odbornosť Aereca cez korporátny film:


S inováciami vždy na čele

Naše výskumné centrum vyvíja, študuje a testuje inovatívne princípy a postupy, ktoré budú použité v nových produktoch. Výskumné centrum s odborníkmi na kvalitu vnútorného ovzdušia, akustiky a vzduchotechniky, disponuje know-how a prostriedkami pre návrh nových vetracích systémov.

Náš výskumno-vývojový tím inžinierov vyvýja koncepty navrhnuté výskumným centrom, kombinujúc výkon, dizajn, kvalitu a náklady. S "state-of-the-art" CAD pracovnými stanicami a rýchlymi prototypovými strojmi, môžu nové produkty včas naplniť potreby trhu.


Viac ako dva milióny produktov vyrobených každý rok

Viac ako dva miliónov výrobkov vyrobených každý rok, pokryje v priemere 300 000 bytov na celom svete, najmä v Európe. A od svojho vzniku v roku 1983, viac ako 4,5 milióna (2014) obydlí bolo vybavené Aereco systémami.

Všetky výrobné stroje sú navrhnuté a vyrobené vo vlastnej réžii. Vlhkostné senzory sú vyrábané a skladané v špeciálne klimatizovanej miestnosti, reagujúc na špecifické potreby tohto kľúčového komponentu Aereco výrobkov.


Totálna kvalita

Kvalita je kľúčovým slovom v Aerecu. V súlade s ISO 9001 certifikáciou, kontrola kvality je realizovaná v každom kroku výrobného procesu s cieľom zabezpečiť požiadavky zákazníkov, za najnižšiu cenu, s čo najkratším výrobným časom. Interné kontroly sú doplnené externými, a to nezávislými francúzskymi a zahraničnými laboratóriami (CSTB, SOCOTEC, CETIAT, atď.).


História

V roku 1983, Pierre Jardinier, bývalý inžinier v CSTB (French Building Research Institute) mal na starosti výskumné laboratórium kvality vzduchu SERVA. S dvoma partnermi, navrhol prvú odsávaciu mriežku citlivú na vlhkosť, ktorá v konečnom dôsledku viedla k založeniu a rozvoju spoločnosti Aereco - z malej  dielne až po súčasných 18,000 m² výrobnej plochy produkujúcej milióny komponentov.

Presvedčený o kvalite svojho vynálezu, títo priekopníci dosilahli veľký úspech. Hygroregulovateľné vetranie sa stáva viac a viac populárnym, už v roku 1995 s označením EDF úspora-energie “Vivrelec”, neskôr  aj s French Thermal Regulation RT2000. Aereco vetrací systém reagujúci na vlhkosť sa stal referenčným systémom súčasnej termálnej smernice RT2005 a bol zaradený medzi najlepšie technicko-ekonomické riešenia RT2012.


Viď nižšie niektoré z hlavných mílnikov spoločnosti Aereco:

1983

Založenie Aereco spoločnosti v Marne La Vallée (France).


1984

Novinka prvého kompletného vetracieho systému citlivého na vlhkosť pozostávajúceho z EAH prívodných štrbín a MEV odsávacích mriežok.

Zlátá medaila na BATIMAT výstave (France) pre Aereco hygroregulovateľný vetrací systém.


1987

Založenie British subsidiary Aereco Ventilation Ltd v Londíne.


1989

Založenie German subsidiary Aereco GmbH vo Franfurte.

Novinka na INTERCLIMA výstave - prototyp odsávacej mriežky s detekciou prítomnosti.

Uvedenie “AGITO” odsávacej mriežky pre kancelárske priestory (detekcia prítomnosti).


1997

Marc Jardinier sa stal výkonným riaditeľom Aereco S.A.


1999

Založenie Polish subsidiary Aereco Wentylacja Sp. Z o.o. vo Waršave.

Založenie Hungarian subsidiary Aereco Legtechnika v Budapešti.

Otvorenie zastupiteľských kancelárií v Tokyu.

Otvorenie Russian representative offices v Moskve.

Zlatá medaila na Medzinárodnom veľtrhu v Poznani (Poland) pre Aereco hygroregulovateľný vetrací systém.


2000

Rozšírenie budov, novo postavené obchodné priestory v sídle spoločnosti (Marne La Vallée, France).

Vytvorenie GIE ACTHYS pre distribúciu prirodzeného vetrania vo Francúzsku.


2003

Uvedenie MDA exhaust unit, inovatívny vetrací modul innovative ventilation module riadený detekciou pohybu, CO2 alebo prítomnosťou.

Uvedenie VBP, nového konceptu hybridného ventilátora.


2004

Otvorenie Chinese representative office v Beijingu.


2005

Vznik Romanian subsidiary Aereco Ventilatie v Bukurešti.


2008

Vznik Irish subsidiary Aereco Limited v Dubline.


2010

Vznik Chinese subsidiary v Beijingu.


2011

W889-identite-visuelle-historiqueW889-identite-visuelle-historique

Prezentácia inovatívneho konceptu vetrania kombinujúceho moduláciu prietoku a rekuperácie tepla na Bau Munich.

Zabudovaná detekcia CO2 a VOC (Volatile Organic Compounds - prchavé organické zlúčeniny)

Zabudovaná detekcia CO2 a VOC (Volatile Organic Compounds - prchavé organické zlúčeniny)

Nová odsávacia mriežka pre nútené vetranie s integrovaným CO2 a VOC senzorom.

ZLT GmbH sa pripojilo do Aereco skupiny

ZLT GmbH sa pripojilo do Aereco skupiny

Integrácia ZLT company (Germany) do Aereco Skupiny.


2012

VCZ a VTZ centrálne odsávacie ventilátory: spoľahlivé a výkonné pre centrálne odsávanie

VCZ a VTZ centrálne odsávacie ventilátory: spoľahlivé a výkonné pre centrálne odsávanie

Uvedenie na trh VCZ a VTZ odsávacích ventilátorov: spoľahlivé a výkonné riešenie pre kolektívne inštalácie.

G2H, revolučná odsávacia mriežka pre prirodzené a hybridné vetranie

G2H, revolučná odsávacia mriežka pre prirodzené a hybridné vetranie

Uvedenie na trh G2H : dopytom riadená odsávacia mriežka pre prirodzené a hybridné vetranie.


2013

Nový koncept vo vetraní s rekuperáciou tepla...

Nový koncept vo vetraní s rekuperáciou tepla...

Uvedenie na trh DXR,  prvý rezidenčný vetrací systém s rekuperáciou tepla, ktorý reguluje prietoky vzduchu podľa požiadaviek jednotlivých miestností. DXR systém je odvodený z XP-1 conceptu, prezentovanom v roku 2011.


2014

W889-identite-visuelle-historique

Aereco prichádza s novou vizuálnou identitou, s novým logom.


Udržateľný rozvoj

Aereco, je zaviazané trvalo udržateľným rozvojom

Trvalo udržateľný rozvoj bol definovaný v roku 1987 nórskym premiérom pánom Gro Harlem Brundtlandom ako “rozvoj, ktorý uspokojuje potreby súčasnej generácie bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať ich vlastné potreby”. Spôsoby výroby a spotreby musia rešpektovať ako ľudské a prírodné prostredie tak aj umožniť všetkým obyvateľom Zeme uspokojovanie ich základných potrieb: jedlo, domov, oblečenie, vzdelanie, práca, život v zdravom životnom prostredí ... Aereco snaží svojim prístupom , vývojom a svojimi záväzkami splniť čo najlepšie požiadavky trvalo udržateľného rozvoja.

Znižovanie emisií skleníkových plynov znižovaním tepelných strát

Vďaka inovatívnym produktom určeným na úspory energie v domácnostiach, Aereco prispieva k rešpektovaniu životného prostredia a k zníženiu emisií skleníkových plynov. Budovy, ktoré sú zodpovedné za takmer 18% z celkovej produkcie skleníkových plynov, najmä kvôli vykurovaniu, vetraniu a jeho vplyvu na tepelné straty sa stali jedným z kľúčových faktorov pre životné prostredie.

Zlepšovanie vnútornej kvality vzduchu

Okrem energetického hľadiska, kvalita vzduchu vo vnútorných priestoroch je hlavne otázkou zdravia: kedže trávime väčšinu času vo vnútornom prostredí. Úpravou rýchlosti výmeny vzduchu vo vzťahu k úrovni jeho znečistenia v každej miestnosti domu, Aereco vetranie prispieva k zlepšeniu kvality vzduchu, ktorý dýchame.

Odstránenie škodlivých látok vo výrobkoch a zníženie odpadu

Aereco zaručuje prostredníctvom vhodných špecifikácií a postupov, že všetky komponenty použité vo svojich produktoch sú súlade s požiadavkami EÚ smernice RoHS. V súlade s REACH *, Aereco tiež zabezpečuje registráciu chemických látok používaných vo svojich výrobkoch. Recyklovateľnosť výrobkov je zabezpečená dôkladným výberom plastov, rovnako ako počtom častí použitých na zabezpečenie požadovanej funkcie. Aereco bolo medzi prvými, ktorí navrhli eko odsávaciu mriežku pre nútené vetranie v roku 2010.

*  REACH je nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok. Je účinné od 1. júna 2007. REACH zjednodušuje a zlepšuje starý právny rámec Európskej únie (EÚ) na chemické prípravky.