Žiadne produkty v košíku.

Aereco prívodné štrbiny

Aereco prívodnou štrbinou vzduchu prechádza väčší prietok vzduchu ako je uvedené v technickom liste výrobku.

Všetky komponety pre prívod vzduchu, teda nielen Aereco majú atestované hodnoty pre objem vzduchu, ktorý nimi preteká podľa EU štandardov.
Pri tomto duhu výrobkov je hodnota prietoku vzduchu uvádzaná v m3/h (príp. l/s) pri istom tlaku, kedže ide o fyzikálny princíp, ktorý nie je možné nijak poprieť resp. zmeniť.

Pre Aereco prívodné štrbiny je to presne špecifikované v katalógových listoch podľa typu výrobku a štandardne ide o prietok 5-35 m3/h pri okenných resp. 5-40m3/h pri stenových štrbinách a to pri tlaku 10 Pa! Referenčná hodnota tlaku je samozrejme dôležitá, kedže pri väšom tlaku preteká štrbinou väčší objem vzduchu a naopak.

Štandardne sa projektuje max. prietok štrbinou zároveň ako hygienické minimum požadované normami resp. vyhláškou MZSR č. 259/2008 a to preto, aby nedochádzalo k nadmernému vetraniu (vyšším tepelným stratám, tepelnej nepohode, nadmernému vysúšaniu vzduchu a dalším negatívnym javom …).
To znamená, že ak je na štrbine požadovaný tlak 10 Pa a štrbina je otvorená na max. (v polohe I), štrbinou preteká len hygienicky minimálne požadované množstvo vzduchu.
A teda pri spravnom naprojektovaní a realizácii sa prietoky štrbinou a teda aj výmena vzduchu v objekte pohybuje v rozmedzí medzi hygienickým minimom (podľa predmetnej vyhlašky a pri plne otvorenom stave štrbiny!) a cca 7-8 x nižšom prietoku ako je hygienicky požadované (a to v zavretom stave štrbiny – poloha 0 – ide o cielene nie vzduchotesne uzatvorenie).
Ak teda štrbinou prechádza väčšie množstvo množstvo vzduchu ako je hygienické minimum vo väčšine prípadov ide o nesprávny návrh resp. realizáciu odsávacej strany (WC, kúpeľňa, príp. kuchyňa), kde odsávanie nekontrolovane generuje vysoké odsávacie tlaky, ktoré sa prenášajú na vstup (fyzikálne ide o spojené nádoby) a teda na prívodných štrbinách je podstatne väčší tlak ako 10 Pa.

Exemplarným príkladom takéhoto chybného návrhu či realizácie je prítomnosť ventilačných turbín príp. iných podporných komponentov na generovanie vyššieho tlaku umiestneného na stupačkách, ktoré zvlášť v čase vetra generujú niekoľkonásobné vyšší tlakový diferenciál, čo prenesené na prívodnú štrbinu znamená niekoľkonásobné vyššie prietoky štrbinou.

Tento problém nie je systematicky riešiteľný na prívodnej strane a vo vačšine prípadov vedie k znefunkčneniu prívodnej štrbiny vzduchu zapchatím, min. v zimnom období…

Na detailnom spracovaní tohto príspevku budeme pokračovať, hneď ako to bude možné … V pripade otázok nás kontaktujte.

Nákup cez eShop je určený len pre B2B

Základné informácie o najbežnejšie dopytovaných produktoch z nášho portfólia sú dostupné na stránkach Obchodu. Stránky sú aktuálne vo vývoji, preto nás kontaktujte emailom resp. cez kontaktný formulár.
KONTAKT
Copyright © 2024 Všetky práva vyhradené H-G, s.r.o.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram