E-TFR

Kryty a prechodky

E-TFR

Okenná teleskopická prechodka

Ochrana okna a garancia prúdenia vzduchu

E-TFR zabezpečuje plynulé prúdenie vzduchu od vonkajšieho krytu k prívodnej štrbine vzduchu cez proil okna, pričom ho chráni od podchladenia a vnútornej kondenzácie.

Jeho implementáciou je zaručený dostatočný prierez pre prietok vzduchu potrebný pre vetranie miestnosti.
Prechodka sa skladá z dvoch do seba zapadajúcich častí a z voliteľného predĺženia, s ktorým je možné pokryť široký rozsah hrúbok okenných proilov, 50-130 mm*.

K dispozícii sú dve verzie EMM/EHA a EHA2 verzia.

Kategórie:

Popis

♦ Zabranuje vnútornému podchladzovaniu okna (ochrana proti kondenzácii).
♦ Uchováva tepelné vlastnosti okna.
♦ Optimalizuje akustiku prívodnej štrbiny vzduchu (žiadny rozptyl).
♦ Zaisťuje potrebný prierez otvoru.

♦ Prispôsobuje sa hrúbke okna.
♦ Estetická integrácia: navrhnuté pre Aereco prívodné štrbiny.
♦ Jednoduchá inštalácia: uchytenie cez otvory v Aereco štrbinách a krytoch.


Zabraňuje vnútornému podchladzovaniu okna

Tým, že E-TFR teleskopická prechodka zabezpečuje plynulý prietok vzduchu od vonkajšieho krytu k prívodnej štrbine, zabraňuje podchladzovaniu vnútorného profilu okna.

Týmto sa znižuje riziko kondenzácie vo vnútri proilu a zachovávajú tepelné vlastnosti okna, čo platí hlavne o hliníkových oknách.


Hodí sa pre väčšinu okenných proilov, tenkých aj hrubých

S dvoma do seba zapadajúcimi časťami príp. dodatočným predlžovákom je možné E-TFR použiť pri okenných proiloch hrúbky od 50 do 130 mm *. Klipy na E-TFR umožňujú zabezpečiť správne spojenie komponentov v rámci profilu.

* Okenné proily, ktorých hrúbka sa pohybuje medzi 71 a 81 mm, vyžadujú zrezanie predĺžováku a častí,kt. sú v styku s prívodnou štrbinou. Pri viac ako 120 mm, sa odporúča spoje jednotlivých komponentov pretesniť silikónom, aby bola zaistená tesnosť zostavy. 

Súvisiace dokumenty

Technický list E-TFR


E-TFR 

E-TFR