TDA

Odsávacie mriežky

TDA

Odsávacia mriežka s detektorom prítomnosti

Prietok vzduchu aktivovaný detekciou prítomnosti

TDA odsávacie mriežky prispôsobujú objem odsávaného vzduchu úroveni detekcie ľudskej prítomnosti v danej miestnosti. Úroveň prietoku vzduchu v režime „prítomnosť“ je možné nastaviť kedykoľvek v súlade s obvyklým počtom osôb v kancelárii (1 až 4 osoby na jednu mriežku). Ak je kancelária prázdna, prietok vzduchu je automaticky znížený, čo znamená v priemere 50% úspora na tepelných stratách spôsobených vetraním. TDA odsávacia mriežka je obzvlášť vhodná pre inštaláciu v kanceláriách alebo malých zasadačkách. Relé verzia tiež umožňuje zopnutie a vypnutie svetla alebo iných zariadení pomocou zabudovaného infračerveného senzora.

Kategórie:

Popis

♦ Detekcia prítomnosti: umožňuje základný prietok v momente detekcie prítomnosti.
♦ Relé verzia: verzia s výstupným relé umožňuje spínanie svetla, alarmu, atď. v čase detekcie prítomnosti.

♦ 4 úrovne nastavenia prietoku vzduchu.
♦ Prevádzka na baterky alebo 12VAC.
♦ Jednoduchá údržba: odnímateľná mriežka pre jednoduché čistenie.


Úsmev: Ste detekovaný…

Modul detekcie prítomnosti je založený na pyro-elektrickom senzore, ktorý detekuje konvergentné infračervené lúče cez Fresnelove šošovky s 100 ° uhlom detekcie a 4m dosahom. Infračervené lúče koncentrované na senzor sú neustále analyzované a v prípade detekcie prítomnosti a vyhodnotení elektronickou doskou je aktivovaný motor ovládajúci klapky pre otvorenie a zatvorenie odsávacej mriežky.

„Základný“ prietok vzduchu je aktivovaný hneď po detekcii prítomnosti pričom mriežka sa vráti na úroveň zníženého prietoku vzduchu cca 20 minút po poslednom zistení prítomnosti. Takže, keď je kancelária prázdna, je ušetrená energia na kúrenie až o 50% v porovnaní s konštantným prietokom pri zachovaní rovnakej kvality ovzdušia.


Jednoduché nastavenie je určené počtom osôb

Kurzor umožňuje kedykoľvek nastaviť obvyklý počet osôb v kancelárii, čo určuje veľkosť základného prietoku vzduchu aktivovaného počas detekčného procesu (od 25 do 100 m3/h). 

Súvisiace dokumenty

Technický list TDA


Inštalačný návod TDA 

TDA