VBP+

Odsávacie ventilátory

VBP+

Ventilátor pre hybridné vetranie

Hybridné vetranie, ešte lepšia energetická účinnosť

VBP+ hybridný ventilátor ponúka výnimočnú energetickú účinnosť, keď spotrebuje len 35 W pri 800 m3/h*, čím redukuje spotrebu elektrickej enrgie na minimum.

Naviac, jeho hybridná prevádzka** (prirodzený alebo nútený režim) umožňuje sa automaticky prispôsobiť poveternostným podmienkam s cieľom udržiavania požadovaného tlaku vo vetracej šachte počas celého roka. VBP+ je špeciálne navrhnutý dopytom riadené vetranie (reagujúci na vlhkosť, na detekciu prítomnosti alebo iné aktivačné režimy).

VBP+ je možné jednoducho inštalovať na rovné i šikmé strechy pomocou adaptačných častí. Jeho veľký rozsah (ekvivalent 8 potrubí ø125 mm) umožňuje zastrešiť niekoľko kolektívnych alebo individuálnych vetracích šácht bez redukcie prierezu.

Nespôsobuje kritickú situáciu v prípade výpadku vďaka patentovanému dizajnu lopatiek, ktoré umožňujú bezproblémové prirodzené vetranie. VBP+ vyžaduje minimálnu údržbu v porovnaní s ostatnými nútenými vetracími systémami, čo ho robí prvou voľbou pri sociálnych bytoch. VBP+ hybridný ventilátor je tiež odolný voči požiaru vďaka jeho konštrukcii z pozinkovaného plechu a nehorľavej dosky z kremičitanu vápenatého, ktorá chráni EC motor.

VBP+ hybridný ventilátor je ideálnym riešením pri rekonštrukciách budov s prirodzeným vetraním (pasívna vetracia šachta); a taktiež je správnou voľbou pri nových budovách s vyššími požiadavkami na ich energetickú efektivitu.

*@ 20 Pa
**MS Verzia

Popis

♦ Len 35 W pri 800 m3/h* vďaka EC motoru a dopytom riadeného prietoku
♦ Až 1 000 m3/h pri 20 Pa
♦ Hybridná prevádzka: zabezpečuje prirodzené vetranie pri veľmi nízkych rýchlostiach
♦ Konštantný tlak: adaptované pre dopytom riadené vetranie
♦ Požiarne odolné: vydrží dym do teploty 400°C počas 30 min.
* @ 20 Pa

♦ Prispôsobuje sa poveternostným podmienkam: riadiaci systém (MS verzia) s teplotným senzorom
♦ Alarmový výstup (MS verzia)
♦ EC motor
♦ Rekonštrukcie alebo nové budovy s prirodzenými vetracími šachtami
♦ Min. údržba: nízka rýchlosť vzduchu = nízke znečistenie
♦ ie je kritický: umožňuje vetranie aj v prípade jeho výpadku


S riadiacim systémom, lepšia kontrola prietokov vzduchu počas celého roka

VBP+ s riadiacim systémom MS používa teplotu pre riadenie rýchlosti skupiny ventilátorov, ktorých výkon môže byť nastavený  podľa konfigurácie budovy (výška šachty, typ napojených bytov, atď). Naviac, systém poskytuje alarmový a poruchový výstup.

VBP+ môže byť dodaný v MS alebo ST vyhotovení (dva rozdielne kódy).

Hlavné vlastnosti MS riadiaceho systému :

  • simultánna prevádzka ventilátorov v skupine*
  • výkon ventilátora môže byť nastavená individuálne, podľa požadovaných prietokov,
  • informačný alarmový výstup,
  • indikátor poruchy
*až do 5 ventilátorov v jednej skupine, až do 5 skupín na jeden hlavný modul.

Patentovaný dizajn lopatiek

Unikátny inteligentný dizajn lopatiek VBP+ zabraňuje vytváraniu straty tlaku prijeho zastavenícentrálna časť lopatiek je rovnobežná s prúdením vzduchu a statické veterníky umiestnené mimo vertikálne prúdenie vytvárajú tlak pri prevádzke. To znamená, že systém poskytuje bezpečnú prevádzku aj v prípade výpadku napájania, kedy pracuje v režime prirodzeného vetrania.


Požiarna bezpečnosť

Vďaka konštrukcii z pozinkovanej ocele a nehorľavej dosky z kremičitanu vápenatého, ktorá chráni EC motor. môže VBP + ventilátor odolávať požiaru až do 400 ° C po dobu 30 min.


Nízka spotreba enrgie

Vďaka EC motoru a inteligentnému riadiacemu systému, VBP + ponúka veľminízku spotrebu energie (35 W @ 800 m3/h pri 20 Pa, t.j. 0,044 Wh/m3). Jeho energetická účinnosť jej umocnená  dopytom riadenými odsávacími mriežkami, ktorými sa štatisticky zníži celkový prietok vzduchu počas celého roka. 

Súvisiace dokumenty

Technický list VBP+


inštalácia a údržba VBP+


riadiaci systém VBP+


technický list VBP+ 

VBP+