VBP

Odsávacie ventilátory

VBP

Ventilátor pre hybridné vetranie

Optimalizácia výkonu prirodzeného vetrania

VBP hybridný ventilátor je inštalovaný na vrchu vetracej šachty s tým, že zabezpečuje dostatočný prietok vzduchu pre prirodzené vetranie počas celého roka. Vytvára doplňujúci tlak v čase, keď prirodzený ťah nie je dostatočný, poväčšinou v lete a medzisezónnom období. VBP hybridný ventilátor optimalizuje fungovanie prirodzeného vetrania, pri zachovaní rozmerov vetracích šácht. Jeho patentovaný princíp je špeciálne navrhnutý tak, aby umožňoval obidva režimy prevádzky a to nútené vetranie alebo prírodzené vetranie: VBP ventilátor môže zastaviť (alebo pracovať pri veľmi nízkych otáčkach), keď komínový efekt je dostatočný , bez toho aby dochádzalo k tlakovým stratám. Jeho motor sa spustí, keď teplota stúpne, aby kompenzoval potenciálny nedostatok komínového efektu.

So spotrebou niekoľkých wattov na jeden byt, VBP hybridný ventilátor ponúka relevantnú alternatívu k nútenému a prirodzenému vetraniu.

Popis

♦ Tichý: len 46 dB (A)* vďaka prevádzke pri nižších otáčkach.
♦ Hybridná prevádzka: umožňuje prirodzené vetranie keď VBP stojí (alebo ide na nízke otáčky).
* Lw @ 8 V, r = 4 m.

♦ Nízka spotreba energie: 4 W na byt (priemer).
♦ Jednoduchá inštalácia: vďaka adaptabilným dielom.
♦ Riadené teplotou alebo rýchlosťou vetra.


Elektronické riadenie pre mnoho obydlí

Vo verzii VBPms sú hybridné ventilátory niekoľkých vetracích šácht pripojené na riadiacu jednotku (CCP alebo DCP podľa počtu pripojených ventilátorov), ktorá kontroluje paralelnú prevádzku a spotrebu energie. Riadiaca jednotka tiež ovláda otáčky ventilátora v závislosti na vonkajšej teplote alebo rýchlosti vetra (v závislosti na druhu inštalovanej sondy).


Tepelná ochrana proti extrémnemu chladu

Je k dispozícii ako príslušenstvo. Špeciálna tepelná izolácia chráni VBP hybridný motor ventilátora proti zamrznutiu vo veľmi chladnom podnebí.


Ochrana pre regióny s vysokými dažďovými zrážkami

Available in specific versions or as an accessory (ref. VBP335), this kit can be installed on the VBP hybrid fan to protect from rain infiltration in very rainy regions.
K dispozícii vo zvláštnych prevedeniach alebo ako príslušenstvo (ref. VBP335), môže byť táto striška inštalovaná na VBP hybridný ventilátor na ochranu pred dažďom.


Unikátny patent pre prirodzené vetranie

Unikátny dizajn VBP hybridného ventilátora zabraňuje vytváraniu dodatočných tlakových strát pri jeho zastavení: lopatky vrtuľe sú rovnobežné s prúdením vzduchu. Tento patentovaný princíp umožňuje normálnu prevádzku prirodzeného vetrania aj v čase kedy odťahový ventilátor je vypnutý, čo systém robí menej kritickým na poruchu. 

Súvisiace dokumenty

Technický list VBP


inštalačný návod VBP


Inštalačný návod striešky


Inštalačný návod tepelnej izolácie 

VBP