EMM²

Prívodné štrbiny

EMM²

Prívodná štrbina reagujúca na vlhkosť

Plochý dizajn pre výbornú integráciu

EMM² je svojím plochým dizajnom (hrúbka len 31 mm) optimalizovaná pre diskrétnu integráciu do všetkých typov okien. Jej hygro senzor reguluje prietok vzduchu podľa okolitej úrovne vlhkosti.

K EMM² existuje špeciálne príslušenstvo pre zvýšenie prietoku vzduchu alebo usmernenie jeho toku, ak je to potrebné. Vyrába sa v dvoch hygro verziách a 4 rôznych farbách; jej čelný kryt pozostávajúci z jedného kusu zjednodušuje farebnú úpravu. Použitím akustického vonkajšieho krytu poskytuje až 37 dB akustický útlm.

Kategórie:

Popis

♦Plochý dizajn: len 31 mm hrúbka.
♦Smerovateľné (horizontálne) prúdenie vzduchu ako príslušenstvo.
♦Podložka pre prídavný prietok vzduchu dostupné ako príslušenstvo.
♦Jednoduchá údržba: žiadne nastavovanie, len ročné utretie prachu.

♦Systém reagujúci na vlhkosť: upravuje prietok vzduchu podľa lokálnej relatívnej vlhkosti vzduchu.

♦Manuálny otvárací/uzatvárací mechanizmus ako opcia.
♦Nízky profil pre jednoduchú inštaláciu do okien.


Smerovateľné prúdenie vzduchu

Štandardná verzia ponúka prúdenie vzduchu smerom šikmo hore, ktoré je však možné upraviť O-EMM² príslušenstvom a to do vodorovného smeru, ak je prívodná štrbina umiestnená v tesnej blízkosti ostenia alebo stropu. Takto získame optimalizovaný prietok vzduchu.


Podložka prídavného prietoku vzduchu

E-EMM² podložka je k dispozícii ako príslušenstvo, pričom umožňuje zvýšenie prietoku vzduchu pre rôzne verzie EMM². Využíva sa pri plnení niektorých legislatívnych požiadaviek alebo pre zabezpečenie väčšieho prietoku s menším počtom štrbín v jednej miestnosti, ak je to vyžadované.


Manuálny otvárací / uzatvárací mechanizmus

This option, available on the 5-35 version, allows the occupant to choose between 3 modes: minimum, automatic (humidity sensitive) or maximum airflow.

Táto voľba je dostupná pre verziu 5-35 a umožňuje užívateľovi voľbu medzi 3 režimami: minimálny, automatický (reagujúci na vlhosť) alebo maximálny prietok vzduchu.Súvisiace dokumenty

Technický list EMM2 

EMM²