DXR

Rekuperačné jednotky

DXR

Dopytom riadené vetranie s rekuperáciou tepla podľa miestností

Rekuperačné vetranie s reguláciou prietoku vzduchu podľa požiadaviek jednotlivých miestností

Prvý vetrací systém s rekuperáciou tepla automaticky regulujúci prietok vzduchu podľa požiadaviek jednotlivých miestností

DXR zvyšuje vnútorný komfort prívodom teplejšieho vzduchu (ktorý je predohriaty výmenníkom tepla integrovaným v DXR jednotke) a efektívnejším riadením ventilátorov v dôsledku automatickej adaptácie k potrebám každej miestnosti (cez DXR Hub – Rozdeľovač).

Energetická účinnosť je tiež výrazne lepšia vďaka automatickej regulácie prietoku vzduchu: DXR ponúka 92% účinnosť rekuperácie tepla a cca 50% úsporu na spotrebe elektrickej elektrickej energie.

DXR jednotka je nízka (26 cm) a vďaka malej šírke (65 cm) umožňuje jednoduchú inštaláciu v stropných priestoroch (napr. v podhľade o výške chodby).

Ďalšie informácie: viď. originál webové stránky DXR.

Popis

♦ Prispôsobuje odsávanie a prívod vzduchu podľa špecifických potrieb každej miestnosti za účelom maximalizovať kvalitu vzduchu vo vnútri.
♦ Veľmi nízke energetické straty skombinovaním dopytom riadeného prúdenia vzduchu a rekuperácie tepla.
♦ Optimalizuje spotrebu elektrickej energie.
♦ Tichá prevádzka vďaka účinným motorom a nízkemu tlaku (iba 25 Pa na prívode vzduchu).

♦ Režim nízkonákladového chladenia.
♦ Jednoduchá inštalácia do stropných priestorov vďaka svojej malej hrúbke.
♦ Jednoduchá údržba filtrov pomocou kompaktných spodnej padacími dverami.
♦ Dotyková ovládačka pre riadenie, nastavenie a údržbu.
♦ Vysoko kvalitná výroba s kovovými hlavnými časťami.


Moduluje odsávanie a prívod vzduchu podľa konkrétnych potrieb každej miestnosti

Na rozdiel od väčšiny systémov známych ako dopytom riadených, ktoré regulujú prietok vzduchu len globálne, DXR systém prispôsobuje prúdenie vzduchu podľa požiadaviek jednotlivých miestností a zároveň kompenzuje rozdiely na prívode a odsávaní.

Rozvádzač (DXR Hub) reguluje prívod vzduchu klapkami riadenými CO2 alebo snímačmi pohybu umiestnenými v hlavných miestnostiach.


Vynikajúca energetická účinnosť po celý rok

Spojením výhod dopytom riadeného prietoku vzduchu a rekuperácie tepla, DXR systém ponúka obzvlášť dobrú energetickú účinnosť. Štatistické zníženie prietoku vzduchu pri DXR systéme o polovicu vedie k ekvivalentným úsporám na súvisiacich tepelných stratách, čo pri 85% účinnosti rekuperácie umožňuje dosiahnuť 92% úsporu energie v porovnaní s mechanickým systémom vetrania s konštantným prietokom a to pri zachovaní rovnakej kvality vnútorného ovzdušia.


Dopytom riadené prúdenie vzduchu znížuje spotrebu elektrickej energie  ventilátorov

Okrem významných úspor energie na stratách tepla, DXR znižuje spotrebu primárnej energie znížením výkonu ventilátorov.

Použitý typ ventilátorov (vysoko účinné elektronicky komutované motory), nízkotlaká prevádzka a zníženie priemerného prietoku prostredníctvom dopytom riadeného vetrania (50%) umožňujú DXR systému pracovať značne zníženým priemerným výkonom v porovnaní so štandardným systémom rekuperácie tepla regulovaného jedno resp. viac rýchlostne.Spotreba elektrickej energie je tak znížená o viac ako 50%.


Dotyková obrazovka zabezpečuje zobrazovanie, nastavovanie a diagnostiku.

Farebný LCD dotykový displej umožňuje užívateľovi zobraziť systémové parametre, diagnostikovať prevádzku, kontrolovať nastavenia, ako napríklad teplotu automatického bypassu, aktiváciu špičkového prietoku alebo prevádzku “nízkonákladového“ chladenia.

Taktiež upozorní obyvateľov, kedy je potrebné vymeniť filtre. Aj monochromatická LCD verzia je tiež k dispozícii. 

Súvisiace dokumenty

Technický list DXR


DXR rekuperačné vetranie s reguláciou prietoku vzduchu podľa jednotlivých miestností 

DXR