S-VOC

Senzory

S-VOC

VOC senzor s digitálnym a analógovým výstupom

Inteligentný snímač pre presné posúdenie kvality vnútorného ovzdušia

Vnútorné prostredie obsahuje rôzne plyny a mikroskopické častice, ktoré môžu ovplyvniť ľudské zdravie. S-VOC je navrhnutý tak, aby presne a spoľahlivo určil úroveň prchavých organických látok (VOC), ktoré sú obvykle spájané s cigaretovým dymom, výparmi pri varení, a inými znečisťujúcimi látkami:

CO, CH4, LPG
ketóny
organické kyseliny
amíny
alifatické uhľovodíky
aromatické uhľovodíky

S-VOC tiež vyhodnocuje koncentráciu oxidu uhličitého, čo je základným kritériom pri meraní kvality vnútorného ovzdušia (viď. graf nižšie). V akomkoľvek prostredí požadujúcom dopytom riadené vetranie, ako napr. komerčné zariadenia, kancelárie, učebne, rodinné domy (kuchyňa, kúpeľňa, atď.) S-VOC umožňuje posúdiť viac než len CO2 a tak sa približuje aj vnímanej kvalite ovzdušia. Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii je jednoduché S-VOC snímač inštalovať v ľubovoľnom prostredí.

Kategórie:

Popis

♦ Presné meranie koncentrácií VOC a aromatických látok
♦ Dlhá životnosť a výkon
♦ MOS technológia*
♦ 2 výstupy pre jednoduchú konektivitu: analóg (0-10V) a digitál

♦ Ekvivalentnosť s CO2 koncentráciou
♦ Použiteľný pre rôzne trhy a aplikácie
♦ Kompaktný dizajn, jednoduchá inštalácia, pripravený na použitie
♦ Žiadna údržba


Relevantné, rozšírené meranie kvality vnútorného ovzdušia

S-VOC  používa MOS * technológiu pre meranie koncentrácie prchavých organických látok a aromatických látok v reálnom čase a vyhodnocuje CO2 úroveň v miestnosti. Výstupný signál udáva hodnoty od 0 do 2 000 „ppm ekvivalent CO2“ IAQ mierky. Tento signál je k dispozícii súčasne v dvoch formách: analógovej (0-10 V) a digitálnej (PWM).

* MOS (Metal Oxide Semiconductor) technológia: zmena elektrických vlastností snímacej vrstvy v závislosti od povahy a koncentrácie zachytených prchavých organických zlúčenín. 

Súvisiace dokumenty

S-VOC


inštalačný návod S-VOC 

S-VOC