VMX

Terciálne systémy

VMX

Dopytom riadené vetranie pre nebytové budovy

VMX – dopytom riadené vetranie pre terciálny sektor

VMX je unikátne riešenie optimalizácie kvality vzduchu a úspor energie pri vetraní v terciálnom sektore.
VMX automaticky moduluje vetranie na základe informácií získaných od detektorov, ktoré snímajú koncentráciu CO2, pohyb, alebo prítomnosť.

Prietoky privádzaného a odsávaného vzduchu sú upravované podľa aktuálnych potrieb miestností a umožňujú zníženie tepelných strát, optimalizáciu spotreby elektrickej energie ventilátorov, pri zachovaní dobrej kvality ovzdušia a akustického komfortu.

VMX tiež ponúka plnú interoperabilitu s ostatnými systémami prostredníctvom rôznych I/O komunikačných modulov.

Kategórie:

Popis

♦ Inovatívny systém ktorý moduluje objem vetrania podľa potrieb.
♦ Výborná kvalita vzduchu vo vnútri každý okamih.
♦ Úspora energie na vykurovaní alebo chladení.
♦ Úspory na spotrebe energie ventilátorov.
♦ Tepelný komfort pre bývajúcich.
♦ Akustický komfort.

♦ Jednoduchá inštalácia celého systému: len dva vodiče.
♦ Jednoduchá a ľahká údržba: zobrazovaná informácia o stave systému.
♦ Otvorený systém: môže byť napojený na iné externé zariadenia.
♦ Preverená spoľahlivosť, tisícky týchto systémov je inštalovaných vo Francúzsku.


VMX, otvorený a funkčný systém

Systém VMX umožňuje inteligentné riadenie vetrania niekoľkými spôsobmi, a môže byť nakonfigurovaný podľa potreby ako: Unizone alebo Multizone.

V móde „Unizone“, každá zóna má svoj vlastný ventilátor.

V „Multizone“ móde niekoľko zón alebo miestností disponuje rovnakým ventilátorom.


Energetická účinnosť a optimálny komfort

Pri značne nepravidelnej obsadenosti konferenčných miestností, kancelárií a dokonca aj učební sa vytvára značný potenciál na dosiahnutie úspor energie na vykurovaní alebo chladení.

VMX systém plne využíva tento potenciál a automaticky prispôsobuje prietok vzduchu potrebám (podľa CO2, detekcie prítomnosti alebo snímania pohybu), pričom umožňujeúsporu v priemere 25 až 75% v porovnaní s neriadeným systémom.


Tri spôsoby detekcie

VMX systém ponúka možnosť merať tri typy informácií prostredníctvom troch režimov detekcie:

Režim „Prítomnosť“, ktorý reguluje vetranie podľa detekovanej prítomnosti.
Režim „Pohyb“, ktorý reguluje vetranie úmerne počtu zaregistrovaných pohybov.
Režim „CO2“, ktorý reguluje prietok vzduchu proporcionálne alebo binárne (minimálna / maximálna) k CO2.

Súvisiace dokumenty

Technický list VMX


VMX dopytom riadené vetranie pre terciálnu sféru – Brožúra


VMX dopytom riadené vetranie pre terciálnu sféru – Inštalačná a uživateľská príručka 

VMX