FAQ

Je komín kompatibilný s vetraním?

V prípade núteného vetrania, by malo byť automaticky vypnuté vetranie v momente keď sa komín začne používať, aby sa zabránilo odsávaniu dymu z komína.

V prípade prirodzeného vetrania, nie je žiadne riziko nasávania dymu z komína do obydlia: pretože ak je komín v prevádzke, ťah komínového efektu je oveľa vačší ako ťah vo vzduchovode pri prirodzenom vetraní.

Postupujte prosím v súlade s platnými predpismi.


Je odsávač pár v kuchyni kompatibilný s vetraním?

Podľa druhu digestora existujú rôzne možnosti:

Recirkulačné odsávače pár - digestory: môžu byť použité s prirodzeným vetraním ako aj s centrálnym núteným vetraním.
Klasické digestory (s vlastným odsávacím venntilátorom): môžu byť použité iba s núteným vetraním.

Postupujte prosím v súlade s platnými predpismi.


Aké kroky sú potrebné pre zabezpečenie kompatibilty s vetracím systémom, ak je v kuchyni inštalovaný plynový spotrebič?

V závislosti od typu plynového spotrebiča, kroky sa môžu líšiť. Ak plynový spotrebič umiestnený v kuchyni má vzduchotesný obvod (je autonómny), to znamená, že sa spaľovaný vzduch je privádzaný priamo z vonku a rovnako spaliny sú odvádzané do vonkajšieho prostredia, zvyčajne nie je potrebný žiadny prívod vzduchu (žiadne prívodné štrbiny) do kuchyne. Na druhej strane, keď plynové zariadenie používa (spotrebuje) vzduch prítomný v kuchyni, je nutné zabezpečiť prísun vzduchu do kuchyne. Pri výbere správneho zariadenia na prísun vzduchu, sa riadte prosím informáciami od výrobcu zariadenia a platnými predpismi.


Môžem nainštalovať prívodné štrbiny vzduchu v kuchyni?

Zvyčajne platí, že NIE. Ak nie je inštalovaný plynový spotrebič v kuchyni resp. nespaľuje vzduch nachadzajúci sa v kuchyni, je potrebé inštalovať len odsávacie mriežky bez prívodných štrbín vzduchu, aby nedošlo k "skratu" medzi odsávaním a prívodom vzduchu z hlavných miestností. Niektoré predpisy vyžadujú prítomnosť vzduchového filtra priamo v kuchyni.

Postupujte prosím v súlade s platnými predpismi.


Môžem nainštalovať prívodné štrbiny do kúpeľne?

Zvyčajne NIE. Tieto prívodné štrbiny by "znefunkčnili" funkciu prívodných štrbín vzduchu umiestnených v hlavných miestnostiach - izbách, ktoré by boli nedostatočne vetrané. Naviac by mohlo dochádzať k úniku pachov a vlhkosti z kúpelne prip. WC do ostatných izieb. Kedže funkciou prívodných štrbín vzduchu je vstup čerstvého vzduchu do celého objektu, prívod vzduchu v kúpelni prip. WC zníži množstvo privedeného vzduchu do ďalších miestností.


Ako sa zbaviť kondenzácii na stenách v kúpeľni?

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, problém vlhkosti nemusí nevyhnutne spočívať v nedostatočnom odsávaní odsávacou mriežkou umiestnenou v kúpeľni (pri prirodzenom vetraní), ale v možnom nedostatku prívodu vzduchu do obytných miestností. V skutočnosti, len ten vzduch, ktorý je privedený dnu môže byť aj odsatý. Taktiež zhoršený prietok vzduchu vo vnútri obydlia, napr. prítomnosťou prekážok ako sú dvere bez osadených mriežok v prípade osadených prahov môže spôsobiť nedostatočné vetranie v technických miestnostiach.