Vetracie systémy

Hybridné vetranie

Kolektívny prístup pre bytové / apartmánové domy

Moderný koncept hybridného vetrania je prienikom medzi prirodzeným vetraním a núteným podtlakovým vetraním, ktorý využíva komponenty a kalkulácie pre vetracie šachty pasívnych komínových systémov v spojení s pomocnými nízkotlakými nie trvalo bežiacimi ventilátormi.

Nútená asistencia je použitá len v prípade, keď prirodzené sily (ťah, ...) nie sú dostatočné pre zabezpečenie požadovaného tlaku. Pomocný ventilátor je zapínaný/vypínaný automaticky, a môže byť aktivovaný teplotným senzorom, tlakomerom, alebo aj meračom sily vetra.

Čerstvý vzduchu je privádzaný cez hygroregulovateľné prívodné štrbiny vzduchu umiestnených v hlavných miestnostiach (spálne, obývačky, ...); opotrebovaný vzduch je odsávaný z "mokrých" miestností (záchod, kúpeľňa, kuchyňa) cez dopytom riadené odsávacie mriežky. Tieto komponenty riadia prietok vzduchu podľa potrieb každej miestnosti.

Hybridné vetranie kombinuje výhody jednoduchej inštalácie, energetických úspor, akustiky, a spoľahlivosti pasívnych vetracích systémov s prietokovou výkonosťou systémov núteného vetrania. 


Riadené nútené podtlakové vetranie

Kolektívny prístup pre bytové / apartmánové domy

Pri nútených podtlakových vetracích systémoch, vzduchu v budove je vymieňaný ventilátorom, inštalovaným na streche alebo inom vhodnom mieste.

Pri dopytom riadenom vetraní, je vzduch odsávaný cez odsávacie mriežky vlhkých miestností, ktoré určujú objem výmeny vzduchu celého bytu.


Individuálny prístup pre apartmánové a rodinné domy

V tomto prípade, je ventilátor umiestnený vo vnútri apartmánu/domu. Tento spôsob je možné použiť ako v rodiných domoch tak aj v apartmánoch.

Umiestnenie ventilátora vo vnútri ma výhodu priamej prístupnosti, zvlášť pri údržbe.

Obdobne ako pri kolektívnom prístupe, výmena vzduchu je zabezpečená ventilátorom.

Pri dopytom riadenom vetraní, je vzduch odsávaný cez odsávacie mriežky vlhkých miestností, ktoré určujú objem výmeny vzduchu celého bytu. Hygroregulovateľné prívodné štrbiny následne distribujú čerstvý vzduch podľa potrieb každej hlavnej miestnosti.

Takto miestnosti s vyššou požiadavkou na čerstvý vzduch dostanú viac vzduchu ako prázdne miestnosti.


Prirodzené vetranie

Bytová a individuálna výstavba

V oboch prípadoch, prirodzené vetranie využíva prírodné sily (vietor a komínový efekt) pre výmenu vzduchu vo vnútri obydlia.

Tieto sily vytvárajú tlak vo vetracej šachte, čím začína cirkulácia vzduchu zvnútra obydlia cez vetraciu šachtu smerom von.

Vzduch je odsávaný z vlhkých miestností cez odsávacie mriežky, čím iniciuje prívod čerstvého vzduchu cez prívodné štrbiny umiestnené v hlavných miestnostiach.

Prirodzené vetranie môže byť náhodné v závislosti od prírodných síl (vietor a komínový efekt): preto je potrebné ho riadiť.

Hygroregulovateľný vetrací systém je odpoveďou na premenlivosť prírodných síl a vďaka meraniu a automatickej regulácie prietokov vzduchu na základe vlhkosti umožnuje automatickú kompenzáciu nestálosti komínového efektu, zvlášt v zime.

Naviac k energetickým úsporám (nemáme žiadny odsávací ventilátor) pridáva výbornú akustiku (nízka rýchlost prúdenia vzduchu) a jednoduchú údržbu.

Dostupné tlaky pri prirodzenom vetraní na termináloch sa pohybujú v rozsahu od 5 do 15 Pa, v závislosti na výške budovy a klimatických podmienkach.


Vetranie s rekuperáciou tepla

Individuálny prístup pre rodinné domy a apartmány

Princíp vetrania s rekuperáciou tepla spočíva v prívode čerstvého vzduchu a odsávaní opotrebovaného vzduchu mechanickým procesom, používajúc samostatný rozvod pre prívod a odsávanie, ktorý je napojený na centrálnu jednotku s integrovaným výmeníkom tepla pre predohrev privádzaného vzduchu teplom z odsávaného vzduchu. Aereco implementovalo tento princíp do inovovaného systému  implemented this principle in an inovovaného systému, ktorý riadi prietoky vzduchu podľa požiadaviek jednotlivých miestností: DXR.

DXR systém pozostáva z rekuperačnej jednotky (DXR jednotka) pripojenej k odsávacím mriežkam a k rozdeľovaču (DXR rodeľovač), ktorý riadi prietoky privádzaného vzduchu.  Protiprúdový výmeník tepla, zabudovaný v hlavnej jednotke, získava vačšinu tepelnej energie z odsávaného vzduchu a prenáša ju čerstvému privádzanému vzduchu, takže na ohrev privádzaného vzduchu potrebujeme menej energie.
Prietoky sú automaticky riadené podľa požiadaviek každej miestnosti: pre prívod vzduchu v spálni a obývacej izbe, a pre odsávaný vzduch v kuchyni, kúpelni a WC. Každý prívodný terminál je priamo napojený k DXR rozdeľovaču, ktorý upravuje jednotlivé prietoky podľa úrovne CO2 (alebo podľa detekcie prítomnosti), udržujúc ich proporčné k úrovni znečistenia. Na odsávacej strane, BXC odsávacie mriežky automaticky upravujú prietok podľa parametrov rôznych senzorov: vlhkosť v kupeľni, prítomnosť na  WC, vlhkosť a manuálne ovládanie v kuchyni. Taktiež odsávacie mriežky s CO2 alebo VOC senzormi môžu byť použité.
V každý okamih, celkové prietoky privádzaného a odsávaného vzduchu sú merané a vyvažované dvoma kompenzačnými ventilmi, ktoré môžu byť umiestnené v obývacej izbe, v kuchyni alebo v chodbe. Napríklad, keď potreba vetrania narastá v kuchyni z dôvodu varenia bez ekvivalentnej potreby pre prívod vzduchu v obytných miestnostiach, požadovaný odsávací prietok je kompenzovaný otvorením prívodného kompenzačného ventilu (umiestneného v DXR rozdeľovači).

Bypass v rekuperačnej jednotke automaticky smeruje vzduch mimo výmeník tepla, ak teplota vzduchu je bízka požadovanej; rovnako tento princíp môže byť použitý pri pasívnom nočnom chladení v lete.

DXR komponenty

DXR Jednotka
Rekuperačná jednotka s vyváženými regulovanými prietokmi
1
DXR Rozdeľovač
Rozdeľovač vzduchu pre dopytom riadený prívod vzduchu
2
SDC100
Prívodné terminály
3
SDC125
Terminál pre vyvažovanie prívodu vzduchu
4
S-CO2
CO2 senzory
5
BXC
Odsávacie mriežky so zabudovaným hygrosenzorom,detektorom priítomnosti a inými senzormi
6
BXC b
Vyvažovací odsávací terminál
7
Dotyková ovládačka
Zobrazovací a riadiaci modul pre užívateľa ako aj pre údržbu