Žiadne produkty v košíku.

Vetranie a úspory

Niektoré nové úlohy v oblasti ventilácie

V minulosti bolo jedinou úlohou vetrania zabezpečiť obyvateľom obydlia čerstvý vzduch. Neskôr (napr. 24. marca 1982 vo Francúzsku) dostalo vetranie novú úlohu: zabezpečiť integritu budovy bojom proti plesniam a kondenzácii. V dnešnej dobe posilňovanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a aktuálne aj povedomie o kvalite ovzdušia, ktoré dýchame vo vnútri priestorov nám definujú ďalšie úlohy. Silnejšie izolácie a utesnenia objektov už neumožňuje prirodzenú výmenu vzduchu infiltráciou a hľadanie úspor na vykurovaní si vyžaduje lepšiu kontrolu nad zdrojmi tepelných strát vrátane tých, ktoré vznikajú vetraním a ktoré tvoria čoraz väčší podiel.

Väčšina komponentov a zariadení stavieb, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na energetickej spotrebe bývania, ako sú okná, izolácie, vykurovacie zariadenia atď., v posledných desaťročiach dospeli k podstatnému pokroku a svojej energetickej účinnosti.

Dnes je teda hlavným zdrojom úspor energie vetranie. A to predstavuje v priemere 20 až 25% nákladov na vykurovanie neizolovaného alebo zle izolovaného domu, ale môže táto úroveň dosiahnuť až 50% tepelných strát vo veľmi dobre vzduchotesne izolovanom dome.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné inštalovať efektívny vetrací systém, ktorý výhodne kombinuje energetickú hospodárnosť a kvalitu vnútorného vzduchu.

Vlády si čoraz viac uvedomujú úlohu vetrania, pretože väčšina európskych predpisov vyžaduje a špecifikuje požiadavky na ventilačné systémy a zohľadňuje ich energetické vplyvy prostredníctvom existujúcich tepelných predpisov.

Medzi systémy, ktoré najefektívnejšie kombinujú kvalitu vnútorného vzduchu a úspory energie patrí Dopytom riadená ventilácia (DCV).

Vetranie oknami: zastaraný a drahý zvyk

Hľadanie energetickej efektivity už zjavne nie je kompatibilné so starým ventilačným systémom. Je zrejmé, že obyvateľ sám nemôže posúdiť ani množstvo vzduchu, ktoré je potrebné vymeniť, ani v ktorej miestnosti je potrebné vetrať a ani ako dlho je potrebné a zároveň efektívne vetrať.

V prípade vetrania oknami je množstvo obnovovaného vzduchu buď príliš malé (príliš krátke vetranie alebo v nesprávnej miestnosti), alebo príliš veľké (čo spôsobuje veľké tepelné straty, najmä v zime). Napríklad keď je vonkajšia teplota 5 ° C a vnútorná 21 ° C, ventilácia otvorením okna počas 10 minút spotrebuje pri kúrení asi 1kW.h, to znamená pri elektrickom vykurovaní cca 0,14 €.

Otvorenie okna počas 10 minút v zime = 0,14 € *

Vhodný a automatický ventilačný systém je teda jediným spôsobom, ako zaručiť optimálnu kvalitu vnútorného vzduchu a úsporu energie do tej miery, že výrazne obmedzuje tepelné straty odstránením potreby vetrania oknami, najmä počas vykurovacieho obdobia.

* Na základe priemerných cien za elektrinu vo Francúzsku, odhad vychádza z vnútornej teploty 21 ° C a za normálnych podmienok.

Nákup cez eShop je určený len pre B2B

Základné informácie o najbežnejšie dopytovaných produktoch z nášho portfólia sú dostupné na stránkach Obchodu. Stránky sú aktuálne vo vývoji, preto nás kontaktujte emailom resp. cez kontaktný formulár.
KONTAKT
Copyright © 2024 Všetky práva vyhradené H-G, s.r.o.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram