Žiadne produkty v košíku.

Výfukové mriežky a výfukové jednotky

Odsávacie mriežky v boji proti zdrojom znečistenia

Vetranie zabezpečuje odsávanie znečisťujúcich látok a zabraňuje akumulácii vlhkosti v budove, ktorá by z dlhodobého hľadiska mohla viesť k množeniu plesní alebo poškodeniu konštrukcie budovy. Preto je žiadúce nainštalovať ventilačný systém (prírodný alebo mechanický), ktorý vymieňa vzduch pomocou odsávacích mriežok a štrbín pre prívod vzduchu.

Rôzne druhy odsávacích mriežok.

Podľa typy vetracieho systému (prirodzený, hybridný, nútený) je nutné použiť správnu odsávaciu mriežku. Pri prirodzenom a hybridnom vetraní má odsávacia mriežka veľké otvory umožňujúce priechod vzduchu pri nízkom tlaku.

Pri nútenom vetraní je vždy použitý odsávací ventilátor, ktorý poskytuje vyššie tlaky a preto aj typ odsávacích mriežok je tomu prispôsobený.

Odsávacie mriežky sa vo všeobecnosti inštalujú v kuchyni, kúpeľni a WC.

Aké typy mriežok ponúka Aereco?

Aereco ponúka dva typy odsávacích mriežok pre všetky vyššie uvedené druhy mriežok a to: regulované vlhkosťou a fixné.

Odsávacie mriežky s reguláciou vlhkosti upravujú prietok vzduchu podľa relatívnej úrovne vlhkosti vzduchu v miestnosti. Čím vyššia je vlhkosť v miestnosti, napríklad počas sprchovania, tým viac budú mriežky otvorené, aby sa odviedol vlhky a opotrebovaný vzduch.

Senzor vlhkosti je vyrobený z polyamidových textilných pásov, ktoré sa pri zvýšení vlhkosti vzduchu predlžujú a pri vysychaní skracujú. Tento mechanický snímač aktivuje klapky, ktorý modulujú prierez prietoku vzduchu mriežkou tak, že ho zväčšujú resp. zmenšujú.

Táto technológia, aplikovaná na odsávacie mriežky, prispôsobuje prúdenie vzduchu skutočným potrebám domu, znižuje tepelné straty a optimalizuje elektrickú spotrebu ventilátorov. Vlhkosť pomáha zabezpečiť dobrú kvalitu vzduchu tým, že slúži ako indikátor znečistenia vnútorného vzduchu.

Fixné mriežky majú rovnaký tvar ako mriežky s reguláciou vlhkosti s tým rozdielom, že neobsahujú senzor vlkosti.
Na odsávacej mriežke je možné aktivovať špičkový prietok pomocou spínača, diaľkového ovládača alebo snímačov, ako je detektor prítomnosti, snímač CO2 a snímač VOC.

Inštalácia odsávacích mriežok?

Odsávacie mriežky sa umiestňujú v hornej časti steny alebo na strope, kde sa kumuluje teplý a opotrebovaný vzduch.

Odsávacie mriežky sú optimalizované podľa typu vetracieho systému pre rôzne tlaky aje ich možné pripojiť k niekoľkým typom potrubí: valcovému, kovovému, plastovému, flexibilnému…

Je potrebná údržba?

Senzor vlhkosti nevyžaduje údržbu.

Odporúča sa však pravidelne čistiť predný panel odsávacej mriežky. Vzduch obsahuje prach, ktorý sa usadzuje na prednej strane a môže eventuálne upchať odsávací terminál, potrubie či ventilátor, čo spôsobí zníženie efektivity a účinnosti vetrania.

Nákup cez eShop je určený len pre B2B

Základné informácie o najbežnejšie dopytovaných produktoch z nášho portfólia sú dostupné na stránkach Obchodu. Stránky sú aktuálne vo vývoji, preto nás kontaktujte emailom resp. cez kontaktný formulár.
KONTAKT
Copyright © 2024 Všetky práva vyhradené H-G, s.r.o.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram