Žiadne produkty v košíku.

Zdroje vnútorného znečistenia

Hlavnou úlohou ventilačného systému je zabezpečiť dobrú kvalitu vnútorného vzduchu nahradením opotrebovanóho vzduchu čerstvým vzduchom z vonku. Zatiaľ čo vnútorné znečistenie – výsledok emisií z ľudského metabolizmu, vnútorných činností a stavebných materiálov a nábytku – je komplexom mnohých druhov znečisťujúcich látok, vlhkosť zohráva v obytnom prostredí pozoruhodnú a špecifickú úlohu.

Vlhkosť: rozhodujúci faktor pre zdravú budovu a jej obyvateľov

Voda je hlavnou príčinou škôd v objektoch, či už v tekutej alebo plynnej forme. Malé množstvá vodnej pary stačia na to, aby spôsobili priame a nepriame negat9vne účinky na budovu a zdravie jej obyvateľov.
Aj keď je časť vlhkosti nevyhnutná pre správne fungovanie dýchacieho systému – ideálne je relatívna vlhkosť medzi 40% a 60% -, príliš veľa vlhkosti škodí budove a aj obyvateľom. V nových alebo tepelne zrekonštruovaných budovách môže nedostatok vetrania spojený s lepšou izoláciou a lepšou vzduchotesnosťou spôsobiť značné škody tým, že sa vytvorí kondenzácia na tepelných mostoch, zaskleniach a parotesných vrstvách izolácie, a tiež môže spôsobiť zhoršenie kvality izolácia vnútorných stien.
Väčšinu tejto prebytočnej vlhkosti produkuje ľudská činnosť: vodné pary pri dýchaní a odparovanie pri domácich prácach (pranie, varenie, sušenie odevov atď.); aj izbové rastliny, ak ich je dostatok, môžu zvyšovať relatívnu vlhkosť.
Viac informácií o plesni a vlhkosti v európskych domoch nájdete v štúdii Fraunhofer IBP a v súvisiacej infografike. Vo svojom závere uvádzajú, že „Umožnenie prirodzeného, ​​automatizovaného alebo núteného vetrania v budovách, pomáha predchádzať tvorbe vlhkosti a plesní“.

Vysoká relatívna vlhkosť podporuje biokontaminátory

Vysoká relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri zvyšuje riziko napadnutia roztočmi a vytvára kondenzáciu na studených povrchoch, čo podporuje množenie plesní a baktérií. Relatívna vlhkosť v obydlí musí byť preto účinne riadená účinným ventilačným systémom a stabilizovaná na vhodnej úrovni.
Okrem vlhkosti, o ktorej sa preukázalo, že má rozhodujúcu úlohu pre zdravie a pohodlie v obydlí, je potrebné do stratégie vetrania zahrnúť aj CO2, VOC a ďalšie biologické kontaminanty, aby sa zabezpečila dobrá kvalita vzduchu vo vnútri.

Prchavé organické látky (VOC) a poloprchavé organické zlúčeniny (SVOC)

Štúdie vykonané v krajinách po celom svete ukázali, že najmä pri nedostatočnom vetraní je v našich obydliach veľa znečisťujúcich látok vrátane VOC a SVOC prítomných na úrovniach výrazne vyšších, ako povoľujú súčasné normy a odporúčania WHO. Medzi predmetné látky patrí okrem iného farba, tapety, vitrifikačné výrobky, laminované podlahové krytiny, leštidlá, aerosólové plechovky, petrolejové kachle a parfumy.

Nadmerné vystavenie týmto nebezpečným látkam môže mať zničujúce následky na zdraví, najmä u najzraniteľnejších osôb, a to novorodencoch a starších ľudí. IARC, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, skutočne klasifikuje všetky VOC ako karcinogénne. SVOC sú VOC väčších rozmerov. Preto sú menej prchavé, ale nie sú menej škodlivé. Okrem zvýšenia rizika rakoviny môžu VOC a SVOC, ktoré sú špecifickými látkami znečisťujúcimi ovzdušie v interiéroch, spôsobiť alergické reakcie, mať neurotoxické následky a narušiť hormonálny systém. Niektoré z týchto karcinogénnych látok skutočne pôsobia tiež ako látky narúšajúce endokrinný systém.

Zabezpečením stáleho vetrania s premenlivou rýchlosťou, ktorá nie je nikdy nulová, sú ventilačné systémy Aereco vhodnou odpoveďou na otázku VOC a SVOC. V kombinácii so správnym výberom nízkoemisného nábytku, materiálov atď. Aereco ventilačný systém obmedzuje riziko vystavenia týmto znečisťujúcim látkam.

Oxid uhličitý (CO2) a ďalšie znečisťujúce látky

Prítomnosť CO2 v obydlí je spôsobená hlavne ľuďmi, ktorí dýchajú. Štúdie ukazujú, že dýchanie je sprevádzané emisiami vodných pár, čo potvrdzuje užitočnosť použitia zariadení s regulovanou vlhkosťou na riadenie rýchlosti vetrania.
Medzi znečisťujúcimi látkami v bytoch, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziko, patria najviac znečisťujúce látky: oxid uhoľnatý produkovaný vykurovacími systémami, varením pomocou plynu a fajčením; radón; azbest; oxidy dusíka (NOx) a oxid dusičitý (NO2). Medzi ďalších vysoko rizikových prispievateľov patria biologické kontaminanty, ako sú roztoče, mikróby, plesne atď.

Existuje iba jeden spôsob, ako účinne evakuovať všetky tieto znečisťujúce látky: vetranie. Je to nevyhnutná potreba a nevyhnutná požiadavka pre dobré zdravie.

Nákup cez eShop je určený len pre B2B

Základné informácie o najbežnejšie dopytovaných produktoch z nášho portfólia sú dostupné na stránkach Obchodu. Stránky sú aktuálne vo vývoji, preto nás kontaktujte emailom resp. cez kontaktný formulár.
KONTAKT
Copyright © 2024 Všetky práva vyhradené H-G, s.r.o.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram