Žiadne produkty v košíku.

Ako udržiavať MEV?

Pravidelná údržba poskytuje lepšiu kvalitu

Z hľadiska noriem alebo vyhlášok neexistuje žiadny exaktný predpis, ktorý by definoval nevyhnutné kroky alebo ich frekvenciu pri údržbe systému núteného vetrania (MEV). Napriek tomu však pre efektívne fungovanie a predĺženú životnosť celého systému je vhodná primeraná údržba.

Aké sú kľúčové kroky pri údržbe MEV?

Pre niektoré ventilačné systémy, ako napríklad MEV v polyfunkčných budovách či kanceláriách, je údržba systému zvyčajne povinná. Pre zadefinovanie konkrétnych činností a krokov údržby, je potrebné vytvoriť zoznam kľúčových komponentov ventilačného systému.

Prea údržbu prívodných komponentov vzduchu je dostatočné ročné čistenie, aby sa zaistila správna funkcia. Bežne sa údržba vykonáva vlhkou handričkou. Za žiadnych okolností by sa prívodná štrbina vzduchu s reguláciou vlhkosti nemala oplachovať pod vodou. To by ovplyvnilo funkčnosť snímača citlivého na vlhkosť a znefunkčnilo reguláciu privádzaného vzduchu.
Dbajte tiež na to, aby ste nikdy neblokovali prívodné štrbiny vzduchu, kedže znemožníte prívod čerstvého vzduchu do domácnosti. Prívody vzduchu by mali zostať prístupné.
To isté platí pre údržbu a prístup odsávacích mriežok. Je potrebné poznamenať, že niektoré odsávacie mriežky môžu pracovať s el. napajaním, ktoré môže byť zabezpečené buď batériami alebo transformačnou kartou. V prípade, ak je napájanie zabezpečené z batérií, musí sa každý rok vykonať kontrola prevádzkového stavu odsávacej mriežky a stavu batérií. V prípade použitia napájacej karty, nie je potrebná žiadna elektrická kontrola. Výhodou transformačnej karty oproti batériám je skutočnosť, že je spojená s el. napájaním objekktu a nie je potrebná výmena batérií. Pri údržbe odsávacej mriežky s tranformačnou kartou je potrebné prerušiť prívod el. energie pre túto kartu ešte pred odstránením čelného krytu mriežky kvôli bezpečnosti. Toto je uvedené aj v samotnom návode a ide o štandardný postup pri údržbe akéhokoľvek zariadenia napájaného el. energiou.
Prechody vzduchu, ktoré sa zvyčajne nachádzajú pod dverami medzi dvoma miestnosťami, musia byť dostatočne veľké, aby zabezpečili správnu cirkuláciu vzduchu medzi miestnosťami. Napríklad podrezanie dverí musí byť po celej šírke dverí minimálne 1 cm vysoké, príp. by mali byť osadené vetracie mriežky v spodnej časti dverí.
Je dôležité preriodicky kontrolovať celý MEV systém od prívodných komponentov vzduchu po odsávacie mriežky, vrátane potrubí. Čistenie potrubia by sa malo vykonávať každých 5 rokov. V prípade komunálnych sietí by sa údržba siete mala vykonávať najmenej každých 5 rokov, najlepšie každé 2 roky.
Pokiaľ ide o ventilačnú jednotku, centrálnu časť ventilačného systému, je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa dodržiavali nasledujúce body údržby:
Overenie opotrebenia spojovacích častí medzi systémom a pripojovacími objímkami ventilátora. Ak sa zdá, že sú tieto diely opotrebované, je potrebné ich vymeniť za identické diely.
Turbínu ventilátora MEV je nutné pravidelne čistiť, najlepšie každý rok, najmenej však každé dva roky. Niektoré Aereco ventilátory majú filtre, ktoré chránia turbínu. Je preto potrebné každý rok tieto filtre čistiť a meniť každé dva roky. Pri niektorých ventilátoroch je osadený patentovaný systém odstraňovania turbíny, ktorú je možné takto očistiť priamo horúcou vodou. Po vyschnutí sa dá ľahko vložiť späť na miesto.
Pre niektorých centrálnych ventilátoroch, kde je použitý klinový remeň je nutné ho pravidelne kontrolovať a meniť.

Posledným predmetom kontroly je samotné vyústenie na streche. Je potrebné vizuálne skontrolovať, či je v dobrom stave a nie sú žiadne obmedzenia pre odsávaný vzduch.

Nákup cez eShop je určený len pre B2B

Základné informácie o najbežnejšie dopytovaných produktoch z nášho portfólia sú dostupné na stránkach Obchodu. Stránky sú aktuálne vo vývoji, preto nás kontaktujte emailom resp. cez kontaktný formulár.
KONTAKT
Copyright © 2024 Všetky práva vyhradené H-G, s.r.o.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram