V nasledovnom texte nájdete informácie ako používame alebo spracovávame Vaše osobné údaje, ak nám boli poskytnuté. Nájdete tu tiež informácie o tom ako nás kontaktovať, pokiaľ máte otázky ohľadom Vašich osobných údajov. Na akékoľvek otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov Vám radi odpovieme.


H-G, s.r.o.
Pytliacka 135/10
040 11 Košice

mobil: +421 904 424 500
e-mail: info@hg.sk

IČO: 47 618 892
DIČ: 2023978803
IČ DPH: SK2023978803

IBAN: SK1211000000002925905863
BIC: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka číslo: 34896/V.


Aký typ údajov zhromažďujeme?

Zhromažďujeme len nevyhnutné údaje za účelom komunikácie s užívateľmi webových stránok resp. realizácie ponúkanej služby alebo predaja výrobkov. Jedná sa o meno, priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, E-mail a platobné údaje.

Za akým účelom spracovávame osobné údaje?

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pri realizácii komunikácie s užívateľmi webovej stránky alebo pri realizácii zmluvy / dohody vzniknutej objednaním ponúkaných služieb, a to na tieto účely:

 • Informácie o produktových novinkách.
 • Realizácia služieb.
 • Informovanie o stavu objednávky.
 • Doručenie objednaného tovaru.
 • Vybavenie prípadnej reklamácie.

E-mailovou adresu potrebujeme k tomu, aby sme vás mohli informovať o zľavách a špeciálnych akciách, súťažiach a ďalších zaujímavých novinkách. K tejto rozšírenej marketingovej komunikácii musíte dať vedomý súhlas. Súhlas prebieha vyplnením formulára pri registrácii k zasielaniu týchto e-mailov, alebo potvrdením e-mailov, ktoré vám boli zaslané na základe objednávky služby / produktu.

Pokiaľ tieto informácie nebudete chcieť dostávať, máte možnosť kedykoľvek súhlas odstrániť. Tuto možnosť nájdete v každom priajtom newslettri. Obrátiť sa môžte aj na výššie uvedený e-mail poverenej osoby.

Aké osobné údaje zdieľame s tretími stranami?

Webové stránky sú napojené na niekoľko aplikácií tretích strán, ktoré ďalej spracovávajú údaje za svojim účelom. Kompletný prehľad aplikácií tretích strán, ktoré naše webové stránky používajú, nájdete v nasledovnej tabuľke:

Názov služby Údaje Účel Typ súhasu
Facebook Cookies, anonymné údaje o chovaní a záujmoch skupiny. Oprávnené záujmy správcu. Opt-out, nie je nutný súhlas.
Google analytics Cookies, Anonymné údaje o používaní webu. Analýza anonymných údajov. Nie je nutný súhlas.
Google Adwords Cookies, Anonymné údaje o používaní webu. Optimalizácia kampaní na základe anonymných údajov. Nie je nutný súhlas.
Mailchimp E-mail Správa a odosielanie e-mailovej komunikácie. Oprávnené záujmy správcu, súhlas zákaznika.
Smartsupp Cookies, Anonymné informácie o chovaní na stránke. Analýza údajov o chovaní zákaznika na stránke. Nie je nutný.

Cez aplikácie tretích strán zhromažďujeme informácie o vašom počítači. Tieto údaje sú anonymné. Nemôžu vás identifikovať ako osobu a sú využívané len pre tvorbu štatistík a ich následnej analýze.

Ako využívame Cookies?

Používame cookies tretích strán, ktoré ukladajú anonymné informácie o návšteve webových stránok. Tieto potom môžu byť využívané pre analytické alebo marketingové účely. Všetky informácie v cookies, ktoré ukladáme, sú anonymné. Cookies nie je možné sledovať automaticky - využíváme variantu opt-in - tzn. súbory cookies sledujeme len v prípade súhlasu užívateľa webových stránok.

Aké bezpečnostné postupy týkajúce sa uchovávaniu osobných údajov používame?

Poskytovateľ prijal a udržuje také technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dojsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich následnému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu.

 • Anonymizácia osobných údajov.
 • Schopnosť obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim včas a v prípade fyzických či technických incidentov.
 • Proces pravidelného testovania, posudzovanie a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení pre zaistenie bezpečnosti spracovania.
 • Viacúrovňový firewall.
 • Antivírovú ochranu a kontrolu neoprávnených prístupov.
 • Šifrovaný přenos dat prostredníctvom IT technológií.
 • Prístup k osobným údajom len pre poverené osoby Poskytovateľa.
 • Servery s osobnými údajmi zabezpečené voči osobnému prístupu.
Ako môžme kontrolovat osobné údaje, ktoré ste nám poskytli?

Pokiaľ si chcete overiť s akými vašimi konkrétnymi údajmi pracujeme, obráťte sa na poverenú osobu - viď. email v úvodnej časti tejto stránky. Rovnako postupujte aj v prípade, pokiaľ si prajete svoje osobné údaje odstrániť.

Všeobencné ustanovenia
 1. Zákazník dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje a súhlasí s jich poskytnutím tretím osobám za nížšie uvedených podmienok.
 2. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.
 3. V prípade, ak by sa užívateľ webových stránok domnieval, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  - požiadať predávajúceho alebo spracovateľa emailom alebo písomne o vysvetlenie,
  - požadovať po správcovi alebo spracovateľovi, a to žuadosťou emailom alebo písomne, aby odstránil takto vzniknutý stav
 4. Ak požiada užívateľ webových stránok o informácie ohľadne spracovania svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný tuto informáciu emailom alebo písomne zaslať poštou. Správca má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú náhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 5. Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi příslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Akékoľvek pochybenia, dopyty, únik alebo zneužitie osobných údajov môžte hlásiť na príslušný Úrad na ochranu osobných údajov. (ÚnOOÚ)